Hvem er Anæstesipraksis Knoke?

 

Elke Knoke

er uddannet læge fra Universitet Heidelberg, Tyskland i 1991. Afsluttet doktorgraden med publikationer i 1997. Gennemgik en bred anæstesiologisk speciallægeuddannelsen i Storbritannien og Tyskland og blev speciallæge i 1999. Master i IKT og læring i 2013.

Jeg har mangeårig erfaring indenfor anæstesi, intensiv, akut- og smertebehandling i Danmark. Har været ansat som afdelingslæge på Sygehus Sønderborg og Odense Universitetshospital. Som overlæge var jeg ansvarlig for gynækologi og obstetrik og senere for ØNH område ved anæstesiologisk afdeling på Sygehus Sønderjyland.
Sideløbende var jeg uddannelsesansvarlig overlæge i 10 år og tog en masteruddannelse i IKT og læring.

Siden 2016 er jeg ejer af Anæstesipraksis Knoke og bedøver mange børn til daglig hos ØNH-læger i Haderslev, Sønderborg, Åbenrå og Tønder. I min fritid køre jeg lægebil, er del af Sygehus Sønderjyllands børneanæstesi beredskab og bedøver på Privathospitalet i Kollund.

Sidder som sekretær i bestyrelsen for:

DAO (Danske Anæstesiologers Organisation)

Medlem af nedenstående videnskabelige selskaber:

DASAIM (Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin)

Medlem af akkrediteringsnævnet:

IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet)